ثبت‌نام دوشنبه 13 آذر 1402

واحد روابط بین‌الملل و امور حقوقی

کارکنان واحد

مسئول بخش:
معصومه احمدی (کارشناس ارشد برنامه ریزی گردشگری)
کارشناسان بخش
1-لیلی حیدرپور (کارشناس ارشد گردشگری)
2-مهرزاد خدایی ()

فعالیت/کارنامه

1- انجام مکاتبات با بخش بین الملل سازمان
2- انجام مکاتبات با محققان و موسسات خارج از کشور
3- ترجمه متون
4- ترجمه زیرنویس
5- همکاری در برگزاری نشست های تخصصی پژوهشگران خارجی
6- همکاری با محققان و پژوهشگران خارجی
7- همراهی با مهمانان خارجی موزه
8- هماهنگی و انجام تشریفات مربوط به بازدید هیات های خارجی
9- تهیه و تنظیم تفاهم نامه و قرارداد با موسسات و موزه های خارجی
10 -انجام امور مربوط به ویزای همکاران
11- ارسال دعوتنامه جهت میهمانان خارجی
12- انجام امور مربوط به نمایشگاه های خارجی

 

شماره تماس: 5 - 66702061-021 داخلی 232