ثبت‌نام دوشنبه 13 آذر 1402

واحد عكاسي

معرفی واحد

واحد عکاسی از بدو تاسیس موزه ملی ایران فعالیت خود را آغاز کرده و مسئولیت ثبت و شناسنامه تصویری اشیا و آثار موجود در موزه را بعهده دارد که این فرایند بصورت تدریجی و مستمر در حال انجام است. در حال حاضر موزه ملی دارای یک استودیوی عکاسی بمنظور تصویر برداری از اشیا حساس و کوچک از قبیل کتیبه ها خطی و سنگی، بافته ها، کتب، سفال، فلز، سکه و مهر و غیره است.

کارکنان واحد

مسئول بخش:
محبوبه قلیچ خانی (کارشناس صنایع دستی)

فعالیت/کارنامه

تهیه آرشیو تصویری از آثار موجود در موزه ملی ایران که مشتمل بر دو بخش تصاویر شناسنامه ای اشیا است که در آن مشخصات فنی و هویت اشیا مورد تاکید قرار میگیرد و بخش دیگر تهیه تصاویر هنری از اشیا موجود در موزه است که بر ارزش های هنری، روند تاریخی، سبک شناسی و زیبای شناسی اشیا مذکور تاکید می گردد.
شرکت در مطالعات میدانی باستان شناسی ثبت مراحل مختلف کاوش، لایه نگاری و کشف آثار نیز توسط این واحد صورت می گیرد.
از فعالیت های مهم دیگر این بخش معرفی فرهنگ و تاریخ ایران بصورت تصویر است. 
عکاسی از نمایشگاه های ملی و بین المللی، ثبت تصویری مراحل مختلف مرمت و مبادله آثار نیز بخشی از فعالیت های مستمر این واحد است. 

شماره تماس: 

شماره مستقیم: 66735254 

5 - 66702061 - 021 داخلی 321 - 318