ثبت‌نام دوشنبه 13 آذر 1402

واحد نمایشگاه

معرفی واحد

فعالیت این بخش از سال 1386 در راستای اهداف موزه ملی ایران در معرفی و آموزش آثار فرهنگی تاریخ موجود در مخازن موزه ملی ایران آغاز شد و تاکنون نمایشگاه متعددی در خصوص آثار موجود در موزه ملی ایران در سطح بین المللی و استانی برگزار کرده است.
برگزاری 45 نمایشگاه داخلی از سال 1360 تا 1394 و 27 نمایشگاه خارجی از سال 2000 تا 2015 

کارکنان بخش

مسئول بخش:
نینا رضایی (کارشناس ارشد پژوهش هنر)
کارشناسان بخش:
1-سپیده مقدم (کارشناس ارشد باستان شناسی)
2-مریم پناهی (کارشناس ارشد باستان شناسی) 

فعالیت/کارنامه

1- معرفی آثار موجود در موزه ملی ایران.
2- گرامیداشت مناسبت های ملی و مذهبی.
3- نمایش دست آوردها و نتایج یافته های باستان شناسی.
4- فراهم سازی زمینه های پژوهش هر چه بیشتر در آثار موزه ای.
5-  ترویج فرهنگ، هنر و تمدن ایرانی.
6- آشنایی عموم مردم با فرهنگ و تمدن ایرانی.
7- ایجاد تعامل و همکاری با سایر موزه ها و نهادهای فرهنگی
8- فراهم آوردن امکانات مناسب جهت استفاده از تجربیات کارشناسان و صاحب نظران.  

 

شماره تماس: 5 - 66702061 - 021 داخلی 238