ثبت‌نام دوشنبه 13 آذر 1402

بخش اسلامي

تاریخچه بخش اسلامی

پس از افتتاح موزه ملی ایران، سالن اصلی شامل دو طبقه بود که آثار دوران اسلامی در طبقه اول نگهداری و به نمایش داده می شد. در سال 1375 با افتتحاح موزه دوران اسلامی، آثار موجود در طبقه دوم موزه ایران باستان به ساختمان جدید منتقل شد و آثار اسلامی موجود در مخازن موزه نیز بر غنای فرهنگی موزه دوران اسلامی افزود. 
حوزه فعالیت بخش اسلامی فرهنگ تمدن اسلامی با تاکید بر آثار موزه دوران اسلامی است.  

کارکنان بخش

مسئول بخش:
عبدالله معنوی ثانی (کارشناسی ارشد باستان شناسی) 
کارشناس بخش: 
1-فاطمه حاتمی
(کارشناسی باستان شناسی)
2-عباس درخشان (کارشناسی موزه داری)
3-انسیه رحیمی (کارشناس موزه داری)
4-مژده شاکری ()
5- مهرو شاگردپور (کاردانی موزه داری)
6-ژیلا مقیم نژاد (کارشناس ارشد پژوهش هنر)
7-شهاب شهیری (امین اموال)

فعالیت/کارنامه

مستند نگاری و طبقه بندی آثار موجود در بخش بر اساس دوره فرهنگی و حوزه جغرافیایی و تهیه آرشیو تصویری و اطلاعات توصیفی از کلیه آثار موجود در موزه دوران اسلامی.
پژوهش و مطالعه و همکاری با موسسات پژوهشی ملی و بین المللی و پایان نامه های دانشجویی.
همکاری در برگزاری نمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی و همکاری با مراکز استانی.
شرکت در سمینارهای علمی ملی و بین المللی و ارائه و انتشار نتایج پژوهشی صورت گرفته بر روی آثار موجود در این بخش.
تهیه کتاب، کاتالوگ و بروشور و زیر نویس های آثار موجود در موزه به دو زبان فارسی و انگلیسی