ثبت‌نام دوشنبه 13 آذر 1402

بخش تاريخي

تاریخچه بخش تاریخی و لرستان

یکی از بخش های چهار گانه موزه ملی ایران است که فعالیت خود را از سال 1316 آغاز نموده است. بخش تاریخی در بر گیرنده دوره های هخامنشی، سلوکی و اشکانی تا پایان دوره ساسانی است. آثار منسوب به فرهنگ لرستان نیز که دارای محدوده زمانی و جغرافیایی مشخص هستند (عصر مفرغ تا نیمه هزاره اول پیش از میلاد، محدوده جغرافیای استان های ایلام، لرستان و جنوب کرمانشاه) در این بخش نگهداری می شوند.  
آثار این بخش در بردانده یافته های حاصل کاوش های باستان شناختی در کل ایران، اشیا اهدایی، توقیفی و استردادی مرتبط با دوره های مذکور هستند.

کارکنان بخش

مسئول بخش:
سیما میری (دانشجوی دوره دکتری باستان شناسی در آکادمی علوم تاجیکستان)
کارشناسان:
1-فیروزه بابایی (کارشناسی ارشد باستان شناسی)
2-سهیلا داودپور (؟)
3-زهرا اکبری (امین اموال)
4-آنیتا همتی (امین اموال).

فعالیت/ کارنامه

وظایف اموالی/ اداری:
مستند نگاری و ساماندهی مجموعه های موجود در بخش تاریخی و لرستان.
ایجاد و تجهیز آرشیو تصاویر در بخش.
تحویل اشیای از مجموعه های گوناگون.
کارشناسی اشیا مرتبط با دوره های تاریخی در موزه و مجموعه های دیگر.
تحویل امانی مجموعه ها بنا به درخواست کاوشگر یا مراکز استانی بمنظور امور پژوهشی، نمایشگاهی، حفاظتی و مرمتی.

وظایف پژوهشی:
تهیه کلیه انتشارات مرتبط با اشیا بخش تاریخی و لرستان مانند بروشور، کتابچه، کتاب و . . . .
همکاری با مراکز پژوهشی و دانشگاهی در انجام پروژه های آموزشی و پژوهشی.
برگزاری نمایشگاه های علمی ملی و بین المللی با همکاری موزه ملی ایران.
شرکت و ارائه سخنرانی توسط کارکنان بخش در همایش های علمی بین المللی داخلی و خارجی.
برگزاری کارگاه های آموزشی در سطح ملی و بین المللی.