آقای یانوش کوواچ، سفیر مجارستان در تهران به همراه آقای ریچر پیتر، دبیرکل بنیاد ملی گالری پرتره مجارستان با نوکنده مدیر موزه ملی ایران دیدار و در خصوص برگزاری نمایشگاهی تحت عنوان"پادشاهان پارسی بر روی سکه­ ها" مذاکره و گفتگو کردند.

پیشنهاد برگزاری این نمایشگاه در طی سفر نخست وزیر مجارستان در ماه نوامبر سال گذشته مطرح شد. سفیر مجارستان نیز عنوان کرد که مردم مجارستان علاقمند به آشنایی با فرهنگ و تمدن کهن ایران هستند و این نمایشگاه فرصت مناسبی برای این آشنایی است.

نوکنده از برگزاری نمایشگاه مشترک استقبال نموده و آمادگی موزه ملی ایران را برای همکاری با موزه ملی مجارستان اعلام کرد و به همین منظور مقرر شد دو طرف درباره همکاری­ های آینده تفاهم­ نامه ­ای امضا نمایند.

" />
ثبت‌نام شنبه 08 بهمن 1401

اخبار

ملاقات سفیر مجارستان با مدیر موزه ملی ایران

ملاقات سفیر مجارستان با مدیر موزه ملی ایران

آقای یانوش کوواچ، سفیر مجارستان در تهران به همراه آقای ریچر پیتر، دبیرکل بنیاد ملی گالری پرتره مجارستان با نوکنده مدیر موزه ملی ایران دیدار و در خصوص برگزاری نمایشگاهی تحت عنوان"پادشاهان پارسی بر روی سکه­ ها" مذاکره و گفتگو کردند.

پیشنهاد برگزاری این نمایشگاه در طی سفر نخست وزیر مجارستان در ماه نوامبر سال گذشته مطرح شد. سفیر مجارستان نیز عنوان کرد که مردم مجارستان علاقمند به آشنایی با فرهنگ و تمدن کهن ایران هستند و این نمایشگاه فرصت مناسبی برای این آشنایی است.

نوکنده از برگزاری نمایشگاه مشترک استقبال نموده و آمادگی موزه ملی ایران را برای همکاری با موزه ملی مجارستان اعلام کرد و به همین منظور مقرر شد دو طرف درباره همکاری­ های آینده تفاهم­ نامه ­ای امضا نمایند.

 

آقای یانوش کوواچ، سفیر مجارستان در تهران به همراه آقای ریچر پیتر، دبیرکل بنیاد ملی گالری پرتره مجارستان با نوکنده مدیر موزه ملی ایران دیدار و در خصوص برگزاری نمایشگاهی تحت عنوان"پادشاهان پارسی بر روی سکه­ ها" مذاکره و گفتگو کردند.

پیشنهاد برگزاری این نمایشگاه در طی سفر نخست وزیر مجارستان در ماه نوامبر سال گذشته مطرح شد. سفیر مجارستان نیز عنوان کرد که مردم مجارستان علاقمند به آشنایی با فرهنگ و تمدن کهن ایران هستند و این نمایشگاه فرصت مناسبی برای این آشنایی است.

نوکنده از برگزاری نمایشگاه مشترک استقبال نموده و آمادگی موزه ملی ایران را برای همکاری با موزه ملی مجارستان اعلام کرد و به همین منظور مقرر شد دو طرف درباره همکاری­ های آینده تفاهم­ نامه ­ای امضا نمایند.

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

نظرات شما

امیر ایران پرست
امیر ایران پرست شنبه, 07 فروردین,1395 10:19
او همچنین درباره کشفیات عمده مواد مخدر در 3ماهه اخیر نیز توضیح داد: در کرج 1300 کیلوگرم تریاک، مرفین و حشیش از یک محموله کشف شده. همچنین در جاسک 1929 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد. در 275 کیلوگرم هروئین در شهرستان بم در یک کامیون که به ظاهر میوه حمل می کرده، کشف شد. در رودبار کرمان نیز روز گذشته 1345 کیلوگرم تریاک در یک محموله کشف و ضبط شد.
امیر ایران پرست
امیر ایران پرست شنبه, 07 فروردین,1395 10:20
او همچنین درباره کشفیات عمده مواد مخدر در 3ماهه اخیر نیز توضیح داد: در کرج 1300 کیلوگرم تریاک، مرفین و حشیش از یک محموله کشف شده. همچنین در جاسک 1929 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد. در 275 کیلوگرم هروئین در شهرستان بم در یک کامیون که به ظاهر میوه حمل می کرده، کشف شد. در رودبار کرمان نیز روز گذشته 1345 کیلوگرم تریاک در یک محموله کشف و ضبط شد.
او همچنین درباره کشفیات عمده مواد مخدر در 3ماهه اخیر نیز توضیح داد: در کرج 1300 کیلوگرم تریاک، مرفین و حشیش از یک محموله کشف شده. همچنین در جاسک 1929 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد. در 275 کیلوگرم هروئین در شهرستان بم در یک کامیون که به ظاهر میوه حمل می کرده، کشف شد. در رودبار کرمان نیز روز گذشته 1345 کیلوگرم تریاک در یک محموله کشف و ضبط شد.

امیر ایران پرست
امیر ایران پرست شنبه, 07 فروردین,1395 10:20
او همچنین درباره کشفیات عمده مواد مخدر در 3ماهه اخیر نیز توضیح داد: در کرج 1300 کیلوگرم تریاک، مرفین و حشیش از یک محموله کشف شده. همچنین در جاسک 1929 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد. در 275 کیلوگرم هروئین در شهرستان بم در یک کامیون که به ظاهر میوه حمل می کرده، کشف شد. در رودبار کرمان نیز روز گذشته 1345 کیلوگرم تریاک در یک محموله کشف و ضبط شد.
او همچنین درباره کشفیات عمده مواد مخدر در 3ماهه اخیر نیز توضیح داد: در کرج 1300 کیلوگرم تریاک، مرفین و حشیش از یک محموله کشف شده. همچنین در جاسک 1929 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد. در 275 کیلوگرم هروئین در شهرستان بم در یک کامیون که به ظاهر میوه حمل می کرده، کشف شد. در رودبار کرمان نیز روز گذشته 1345 کیلوگرم تریاک در یک محموله کشف و ضبط شد.

او همچنین درباره کشفیات عمده مواد مخدر در 3ماهه اخیر نیز توضیح داد: در کرج 1300 کیلوگرم تریاک، مرفین و حشیش از یک محموله کشف شده. همچنین در جاسک 1929 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد. در 275 کیلوگرم هروئین در شهرستان بم در یک کامیون که به ظاهر میوه حمل می کرده، کشف شد. در رودبار کرمان نیز روز گذشته 1345 کیلوگرم تریاک در یک محموله کشف و ضبط شد.