ثبت‌نام جمعه 24 مرداد 1399

اخبار

هفتمین نشست علمی – تخصصی موزه ملی ایران در سال 1395 برگزار شد

هفتمین نشست علمی – تخصصی موزه ملی ایران در سال 1395 برگزار شد

صبح امروز سه شنبه شانزدهم شهریور هفتمین نشست علمی تخصصی موزه ملی ایران که در حاشیه نمایشگاه فرهنگ و هنر ماناها، بود با دو عنوان "ماناییان در میان مادان: ریشه های مانایی فرهنگ سپسینه ماد" با ارائه مهرداد ملک زاده و "گذری بر فرهنگ و هنر ماناها" توسط یوسف حسن زاده در تالار سخنرانی موزه ملی ایران برگزار شد.

حسن زاده باستان شناس و سرپرست انتشارات موزه ملی ایران همچنین دبیر علمی نمایشگاه جاری موزه:"گذری بر فرهنگ و هنر ماناها در این نشست و در معرفی ماناها گفت: ماناها، فرهنگ و تمدنی بودند که بین سدههای 9 تا 6 پیش از میلاد در حد فاصل جنوب دریاچة اورمیه و دریاچة زریبار، در کشاکش جنگهای اورارتو و آشور و در هنگامة قدرتگرفتن مادها، بخشی از معادلات سیاسی فرهنگی زاگرس بودند و هستة فرهنگی منسجمی به وجود آورده بودند که آثار آن درمحوطههای قلایچی، ربط، حسنلو ،زیویه، چنگبار،کول تاریکه، ملامچه و ... به دست آمده است.

یافتههای حاصل از کاوشهای این محوطهها از قبیل آجرهای لعابدار ،سفال دو گونة لعابدار و با نقش کنده ، عاج، تزئینات معماری و ... نشاندهندة الگوهایی نسبتاً مشترکی است که در این مواد به چشم میخورد و علیرغم تأثیرات هنرهای همسایگان، رگههایی از هنر وذائقة بومی هم در آن دیده میشود.

حسن زاده دراین سخنرانی با دستهبندی یافتهها و دانستههای حاصل از مطالعات باستانشناسی وزبانشناسی به پاسخگویی به سوالات زیر درباره فرهنگ ماناها پرداخت.

تصویری که یافتههای باستانشناسی وزبانشناسی از ماناها ارائه میکنند چیست؟

نقش و جایگاه ماناها در معادلات سیاسیـ فرهنگی آنروزگار زاگرس چه بوده است؟

شاخصههای باستانشناختی ماناها کداماست؟

در ادامه دکتر مهرداد ملک زاده باستان شناس دوره تاریخی و متخصص دوره ماد با موضوع "ماناییان درمیان مادان: ریشههای مانایی فرهنگ سپسینۀ ماد" سخنرانی کرد و گفت: امروزه سنتاً در بیشترین پژوهشهای مربوط به تاریخ فرهنگ وهنر ایران هخامنشی و پیش از هخامنشی هنگام ذکر سرچشمهها و ریشهها ، به هنر و فرهنگ سرزمین های دور نزدیکی مانند عیلام و آشور و بابل و اورارتو و مصر جز آن اشاره میشود ، اما غالباً ریشههای درونی ، بومی نادیده گرفته میشود: در میان بسیاری فرهنگ ها و تمدنهای پیش از ایرانی و پیشا ایرانی (proto-iranian) فلات ایران، و خصوصاً در لبۀ غربی این فلات، اما، پادشاهی مانا شایستۀ توجه بیشتر است؛ پادشاهی مانا به مدت تقریباً سه سده نواحی گستردهای از لبۀ غربی ایران را به زیر نگین خویش میداشت و همچون حایلی میان همسایۀ غربی خویش، امپراتوری آشور، وهمسایگان شرقی خویش، مادان و دیگر ایرانیتباران و ایرانیزبانان نورسیده، عمل میکرد؛ پارهای عناصر فرهنگ و هنر دیرینه سال میانرودانی را از آشور میستاند و بدان رنگ و لعاب محلی میافزود و درخدمت خویش درمیآورد.  بسیاری پژوهشگران اکنون بر این باورند که بسیاری از عناصر سپسینهای که در هنر معیار دورۀ ماد و هخامنشی بازدیده و بازشناخته میشود، نخست به مانا و فرهنگ مانایی راه یافته بود و در خدمت هنرو ران دربار پادشاهی مانا در آمده بود.

از پس پیدایی و گسترش پادشاهی متحد و مستقل ماد، بسیاری قلمروهای سیاسی، پادشاهیها و شاهکنشینهای خرد و کلان ایران غربی و ازجمله پادشاهی مانا به آن ضمیمه و در آن مستحیل شدند، به دلیل شکوفایی هنر و فرهنگ مانا، پیجویی آثار و نشانههای آن در فرهنگ آیندۀ ماد بسیار حائز اهمیت است.

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

نظرات شما