ثبت‌نام پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401

اخبار

(آرشیو نویسنده یوسف حسن زاده)

آگهی مزایدة عمومی در موزة ملی ایران

آگهی مزایدة عمومی در موزة ملی ایران

آگهی مزایده عمومی فروش اموال منقول ـ شماره آگهی: 100 ـ 95 به اطلاع عموم می‌رساند سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نظر دارد اقلام ضایعاتی ـ تأسیساتی واقع در موزه ملی ایران را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق برگزاری ...