موزه ملی ایران

تاریخ: 12 خرداد 1395

آگهی مزایدة عمومی در موزة ملی ایران

آگهی مزایده عمومی فروش اموال منقول ـ شماره آگهی: 100 ـ 95

به اطلاع عموم می‌رساند سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نظر دارد اقلام ضایعاتی ـ تأسیساتی واقع در موزه ملی ایران را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی و مطابق با قوانین و مقررات معاملات دولتی، بفروش برساند. برای اطلاعات بیشتر فرم های بارگذاری شده را در قسمت گزارش تصویری همین وبسایت، آلبوم مزایدة عمومی دانلود کنید.