ثبت‌نام یکشنبه 03 مرداد 1400

اخبار

مطالب موجود برای 'مزایدة عمومی، موزه ملی ایران، فروش دستگاه هواساز'

آگهی مزایدة عمومی در موزة ملی ایران

آگهی مزایدة عمومی در موزة ملی ایران

آگهی مزایده عمومی فروش اموال منقول ـ شماره آگهی: 100 ـ 95 به اطلاع عموم می‌رساند سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نظر دارد اقلام ضایعاتی ـ تأسیساتی واقع در موزه ملی ایران را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق برگزاری ...